صفر تا صد نصب تجهیزات بهداشتی | اوج سازان- آذر ۱۴۰۲

خانه / وبلاگ / صفر تا صد نصب تجهیزات بهداشتی | اوج سازان- آذر ۱۴۰۲

نصب تجهیزات بهداشتی، یکی از مراحل مهم در ساخت و بازسازی ساختمان است. تجهیزات بهداشتی، شامل لوازمی مانند توالت، دستشویی، دوش، وان، و شیرآلات است. این تجهیزات باید به درستی نصب شوند تا عملکرد مناسبی داشته باشند و از ایجاد مشکلاتی مانند نشت آب و گرفتگی لوله جلوگیری کنند.

منظور از تاسیسات بهداشتی در ساختمان چیست؟

تاسیسات بهداشتی در ساختمان، شامل سیستم هایی است که برای تأمین آب مصرفی، جمع آوری و دفع فاضلاب، و تأمین آب آتش نشانی استفاده می شوند. این سیستم ها، از مهم ترین سیستم های ساختمان هستند و نقش مهمی در تأمین رفاه و ایمنی ساکنان ساختمان دارند.

سیستم آبرسانی

سیستم آبرسانی، برای تأمین آب مصرفی ساختمان استفاده می شود. این سیستم، از لوله های آب سرد و گرم تشکیل شده است که آب را از منبع آب به نقاط مختلف ساختمان منتقل می کنند.

سیستم فاضلاب

سیستم فاضلاب، برای جمع آوری و دفع فاضلاب ساختمان استفاده می شود. این سیستم، از لوله های فاضلاب تشکیل شده است که فاضلاب را از نقاط مختلف ساختمان به چاه فاضلاب یا شبکه فاضلاب شهری منتقل می کنند.

سیستم آب آتش نشانی

سیستم آب آتش نشانی، برای تأمین آب مورد نیاز برای مقابله با آتش سوزی استفاده می شود. این سیستم، از لوله های آب آتش نشانی تشکیل شده است که آب را از منبع آب به شیرهای آتش نشانی منتقل می کنند.

تجهیزات بهداشتی

تجهیزات بهداشتی، لوازمی هستند که برای استفاده از آب و فاضلاب استفاده می شوند. این تجهیزات شامل موارد زیر هستند:

توالت

دستشویی

دوش

وان

شیرآلات

Sanitary equipment

نکات مهم در نصب تجهیزات بهداشتی

در هنگام نصب تجهیزات بهداشتی، باید نکات زیر را رعایت کنید:

از تجهیزات بهداشتی با کیفیت استفاده کنید.

نصب تجهیزات بهداشتی را به افراد متخصص بسپارید.

در هنگام نصب تجهیزات بهداشتی، ایمنی را رعایت کنید.

رعایت این نکات، باعث می شود تا تجهیزات بهداشتی به درستی نصب شوند و از ایجاد مشکلاتی مانند نشت آب و گرفتگی لوله جلوگیری شود.

نکات تکمیلی در نصب تجهیزات بهداشتی

علاوه بر نکات ذکر شده در بالا، نکات تکمیلی زیر نیز در نصب تجهیزات بهداشتی اهمیت دارند:

**قبل از نصب تجهیزات بهداشتی، محل نصب آنها را به دقت بررسی کنید. این بررسی شامل موارد زیر است:

اندازه محل نصب

شیب کف محل نصب

وجود لوله های فاضلاب و آب

در صورتی که لوله های فاضلاب و آب در محل نصب وجود نداشته باشد، باید آنها را اجرا کنید. لوله های فاضلاب باید شیب مناسبی داشته باشند تا از ایجاد گرفتگی جلوگیری شود.در صورتی که تجهیزات بهداشتی به پایه نیاز داشته باشند، باید پایه ها را نصب کنید. پایه ها باید محکم باشند تا تجهیزات بهداشتی به خوبی در جای خود قرار گیرند.

Sanitary equipment

در هنگام نصب تجهیزات بهداشتی، باید دستورالعمل های سازنده را به دقت دنبال کنید.

پس از نصب تجهیزات بهداشتی، باید عملکرد آنها را تست کنید. این تست شامل موارد زیر است:

بررسی آب بندی تجهیزات بهداشتی

بررسی عملکرد شیرآلات

نصب تجهیزات بهداشتی، باید توسط افراد متخصص انجام شود تا از ایجاد مشکلاتی مانند نشت آب و گرفتگی لوله جلوگیری شود.

 

استاندارد های نصب تجهیزات بهداشتی چیست ؟

استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی، مجموعه ای از قوانین و مقررات است که برای نصب تجهیزات بهداشتی در ساختمان ها تدوین شده است. این استانداردها، به منظور اطمینان از ایمنی، کارایی، و دوام تجهیزات بهداشتی، و همچنین جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند نشت آب و گرفتگی لوله، تدوین شده اند.

استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی، معمولاً توسط سازمان های ملی و بین المللی تدوین می شوند. در ایران، استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) تدوین و منتشر می شوند.

Sanitary equipment

برخی از مهم ترین استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی عبارتند از:

استاندارد ISIRI 12226: 1994 - تجهیزات بهداشتی - توالت فرنگی

این استاندارد، الزامات و مشخصات فنی لازم برای نصب توالت فرنگی در ساختمان ها را تعیین می کند.

که شامل موارد زیر است:

ارتفاع نصب توالت فرنگی

ارتفاع نصب توالت فرنگی باید با توجه به عواملی مانند سن و قد افراد، و همچنین نوع توالت فرنگی، تعیین شود. ارتفاع استاندارد نصب توالت فرنگی، 40 تا 45 سانتی متر از کف زمین است.

اتصالات توالت فرنگی

اتصالات توالت فرنگی باید به درستی آب بندی شوند تا از نشت آب جلوگیری شود.

لوله کشی توالت فرنگی:

 لوله کشی توالت فرنگی باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد گرفتگی لوله جلوگیری شود.

 

Sanitary equipment

استاندارد ISIRI 12227: 1994 - تجهیزات بهداشتی - توالت ایرانی

این استاندارد، الزامات و مشخصات فنی لازم برای نصب توالت ایرانی در ساختمان ها را تعیین می کند. این استاندارد، شامل موارد زیر است:

ارتفاع نصب توالت ایرانی:

 ارتفاع نصب توالت ایرانی باید با توجه به عواملی مانند سن و قد افراد، و همچنین نوع توالت ایرانی، تعیین شود. ارتفاع استاندارد نصب توالت ایرانی، 35 تا 40 سانتی متر از کف زمین است.

اتصالات توالت ایرانی

اتصالات توالت ایرانی باید به درستی آب بندی شوند تا از نشت آب جلوگیری شود.

لوله کشی توالت ایرانی:

 لوله کشی توالت ایرانی باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد گرفتگی لوله جلوگیری شود.

Sanitary equipment

 

استاندارد ISIRI 12228: 1994 - تجهیزات بهداشتی دستشویی

این استاندارد، الزامات و مشخصات فنی لازم برای نصب دستشویی در ساختمان ها را تعیین می کند. این استاندارد، شامل موارد زیر است:

ارتفاع نصب دستشویی

ارتفاع نصب دستشویی باید با توجه به عواملی مانند سن و قد افراد، و همچنین نوع دستشویی، تعیین شود. ارتفاع استاندارد نصب دستشویی، 80 تا 90 سانتی متر از کف زمین است.

اتصالات دستشویی

اتصالات دستشویی باید به درستی آب بندی شوند تا از نشت آب جلوگیری شود.

لوله کشی دستشویی:

 لوله کشی دستشویی باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد گرفتگی لوله جلوگیری شود.

Sanitary equipment

 

استاندارد ISIRI 12229: 1994 - تجهیزات بهداشتی شیرآلات

این استاندارد، الزامات و مشخصات فنی لازم برای نصب شیرآلات در ساختمان ها را تعیین می کند. این استاندارد، شامل موارد زیر است:

ارتفاع نصب شیرآلات:

 ارتفاع نصب شیرآلات باید با توجه به عواملی مانند کاربرد شیرآلات، و همچنین نوع شیرآلات، تعیین شود. ارتفاع استاندارد نصب شیرآلات، 70 تا 80 سانتی متر از کف زمین است.

اتصالات شیرآلات

اتصالات شیرآلات باید به درستی آب بندی شوند تا از نشت آب جلوگیری شود.

لوله کشی شیرآلات:

 لوله کشی شیرآلات باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد گرفتگی لوله جلوگیری شود.

این استانداردها، الزامات و مشخصات فنی لازم برای نصب تجهیزات بهداشتی را در ساختمان ها تعیین می کنند.

برخی از نکات مهم در استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی عبارتند از:

ارتفاع نصب تجهیزات بهداشتی باید با توجه به استانداردهای مربوطه باشد.

اتصالات تجهیزات بهداشتی باید به درستی آب بندی شوند تا از نشت آب جلوگیری شود.

تجهیزات بهداشتی باید در محل مناسب نصب شوند تا از ایجاد مشکلاتی مانند گرفتگی لوله جلوگیری شود.

رعایت استانداردهای نصب تجهیزات بهداشتی، باعث می شود تا تجهیزات بهداشتی به درستی نصب شوند و از ایجاد مشکلاتی مانند نشت آب و گرفتگی لوله جلوگیری شود.